Energetisch Therapeut Haarlem

met 25 jaar ervaring

en Vergoeding Zorgverzekeraars.

Energetische Therapie

We bestaan uit subtiele onzichtbare en meer solide zichtbare energie

Energetisch Therapeut Haarlem

Energetische Therapie is een therapievorm welke ruimte biedt voor het voelen van emotionele lading. Naast gespreksvoering is er in feit meer tijd voor energie overdracht van therapeut op patiënt. De kwaliteit van de emotionele relatie met uw ouders bepaalt uw levenskwaliteit. Dit is als ware een holografische reflectie vanuit de blauwdruk.

energetisch therapeut

 

Voor fysieke klachten is er altijd een onderliggende dualiteit, gedachte, overtuiging of traumatische lading werkzaam.

 

energetisch therapeut web

Informatie

Energetische Therapie Informatie Website

Energetische Therapie informatie door lezen op deze website is een eerste stap voor U. De informatie is bewust kort en zakelijk gehouden. Notie nemen van energetische therapie informatie alvorens op consult te komen is heel praktisch. Het belangrijkste is dat u weet dat u in goede handen bent. Dat veel patiënten u zijn voorgegaan. En dat uw situatie specifiek is.

Om die reden zijn garanties op genezing nimmer mogelijk. Ook dien ik verwachtingen te dempen. Het gebeurt maar al te vaak dat er bij de patiënt al jaren een tanker vaart welke niet 123 van koers is te veranderen. Chronische en complexe ziektebeelden vergen ook bij een energetische therapeut 5-7 behandelingen. Zie ook tab behandelplan.

Energetische therapie is gericht op zeer specifieke energievelden waarvan wij enkele lagen grafisch weergeven op deze site. Zie Onze Energievelden.

energetische therapie blauwdruk

Ook kunt u op de onderstaande FaceBook icon klikken en ervaringen van patiënten lezen. Op Twitter en Youtube presenteer ik Innerlijke Rust Quotes.

Face Book Logo

Ervaringen Patienten

Ervaringen Patiënten op Facebook

Ervaringen patiënten zijn te vinden op onze zakelijke Facebook pagina waar zij met naam en toenaam hun verhaal te doen. Hierdoor is mond op mond reclame ontstaan via sociale media.

We hebben voor deze opzet zeer bewust gekozen wetende dat niet elke patiënt Facebook heeft en of privacy gevoelige informatie wil delen.  Het grote voordeel is dat zodra een patiënt daadwerkelijk een Facebook review plaatst de informatie als zeer vertrouwd overkomt. Het is immers niet anoniem en ook niet aan te passen door mij wat op een website als deze wel mogelijk is.

Zowel onder de berichten als bij de reviews treft u ervaringen van patiënten aan. Wij gaan er vanuit dat dit voldoende vertrouwen geeft. Social marketing is niet meer weg te denken in deze tijd.

Ik zie u graag in mijn praktijk voor een intake!

Ervaringen Patiënten Energetisch Therapeut Haarlem

 

Jyotisha

Energetisch Therapeut

 

Intake Gesprek Energetisch Therapeut

Intake

Intake Gesprek Wettelijk Verplicht

De derde stap voor U is het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Doel hiervan is elkaar te leren kennen en na te gaan of er een wederzijdse klik is en of de therapeut de patiënt mag en kan helpen. De onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

 • Hulpvraag en duur van de klachten
 • Medicijn gebruik en medische historie
 • Relatie met grootouders, ouders en eventuele kinderen
 • Overtuigingen welke in de weg zitten
 • Uitleg van hoe de mentale neiging tot perfectie de emotionele acceptatie in de weg zit

Bij de intake zit altijd een behandeling inbegrepen van 30 minuten.

Ik zie u graag in mijn praktijk om nader kennis te maken.

Behandelplan Energetisch Therapeut

Behandelplan

Behandelplan Energetisch Therapeut

Het behandelplan energetisch therapeut is nodig om de verwachtingen van de patiënt te managen. Hij of zij wil een indicatie van het benodigd aantal sessies en de gerelateerde financiële middelen die al dan niet (deels) via de zorgverzekering noodzakelijk zijn.

Na het intake gesprek en de eerste behandeling is het mogelijk om een indicatie te geven voor het aantal benodigde behandelingen. Dit is sterk afhankelijk van de achtergrond en de complexiteit van het ziektebeeld. Dit is binnen de gezondheidszorg bekend onder de naam  behandelplan. Zo kan het een eenvoudig, complex of chronisch ziektebeeld zijn. Ook kan er sprake zijn van bestralingen en of chemotherapie in het reguliere behandelplan. Daar stemmen wij ons behandelplan energetisch therapeut weer op af.

Het kan zijn dat er gevraagd wordt het behandelplan energetisch therapeut te ondertekenen. Dit is slechts het geval indien patiënt eerder psychoses heeft gehad of in het verleden overmatig drank of drugs tot zich heeft genomen.

 

behandeling energetische therapie

Behandeling

Behandeling Energetische Therapie

De behandeling energetische therapie volgt direct na het intake gesprek. U doet uw schoenen uit en neemt u plaats op de behandel tafel. Jyotisha scant uw energievelden vanuit een meditatieve toestand en legt al dan niet zijn handen op uw lichaam. Behandelingen dichtbij of op het lichaam hebben voor fysieke klachten sneller resultaat.

Behandelingen verder van het lichaam werken diep in op de energetische blauwdruk. Voordat het effect merkbaar wordt, kan hier langere tijd overheen gaan. De energie dient zijn heilzame werking te doen om zich van subtiel naar de steeds solidere energielichamen te bewegen.

Dit is ook de reden dat er in het behandelplan energetische therapie meestal een aantal weken achter elkaar wordt behandeld en op een gegeven moment 1 keer per 3 weken. De emotionele kant van een ziektebeeld of levenssituatie – welke vast zit – wordt in beweging gebracht.

 

Evaluatie Momenten Energetische Therapie

Evaluatie

Evaluatie momenten Energetische Therapie

De evaluatie momenten energetische therapie zijn op veel momenten binnen het behandelplan aanwezig.

 1. Na het lezen van de informatie op deze website of na het lezen van ervaringen van patiënten op Facebook of na de mond op mond reclame van een patiënt uit mijn praktijk.
 2. Na de intake sessie.
 3. Na de eerste 3 sessies vanuit het behandel plan.
 4. Na de laatste behandelsessie met een eindevaluatie.

Wel is het zo dat mentale saboteurs een patiënt het waanbeeld kunnen geven dat het niet helpt en dat in plaats daarvan de klachten erger worden. Dit is vaak het geval bij extreme moeheid en depressies welke door de behandelingen in korte tijd intens kunnen worden ervaren. Maar ook extreme jalousie of trots kan intens in korte tijd naar boven komen. Dit zijn juist extreem goede resultaten. Meestal duren ze een aantal uur tot maximaal een aantal weken.

Verder zijn  de volgende punten van essentieel belang:

 • Diagnose van ziektebeeld door reguliere arts.
 • Chemie tussen de therapeut en de patiënt.
 • Toestemming voor de behandeling door therapeut.
 • Dankbaarheid en vertrouwen om zelfgenezend vermogen door patiënt te stimuleren.
 • Onthouding van dwangmatig alcohol en drugsgebruik

Onze Energievelden

Shri Yantra draait

Shri Yantra Driehoeken

De Shri Yantra wordt normaal gesproken in een 2 dimensionale afbeelding weergegeven. Het bevat een verzameling van vele driehoeken. In dit symbool zit heel veel spirituele kennis verscholen. De 3-dimensionele afbeelding opent hiertoe de eerste deur.

chakra's en aura

Chakra Systemen

Onze energievelden omvatten een groot scala aan chakra’s. Dit zijn energie vortexen. Zo is er een 7 chakra, 13 chakra en 16 chakra systeem. Deze chakra’s of energiecentra hebben allemaal een specifieke functie en zijn gekoppeld aan het functioneren van organen en endogene klieren. Ook hebben ze grote invloed op de meridianen en ons bioritme.

zandmandala

Heilige Geometrie

Van oudsher is het zeer geheim gehouden in de kloosters van alle religies. Je zit het terug in vele kunst uitingen. De ramen van de Soefies, De Yantra’s van de Hindoes en de zandmandala’s van de Boeddhisten.

ons energie veld

Levensbloem voor Energetisch Therapeut

Het vormt een raster van energielijnen welke voor de energetisch therapeut van belang is om te balanceren. Alle informatie is opgeslagen in dit energieveld van ons onderbewuste.

levensboom

Levensboom voor Energetisch Therapeut

In het Bhoeddisme bekend onder de naam Bodhi Tree en in de Joodse religie onder de naam Kabbalah. Het wordt gehanteerd om de mens haar of zijn emoties en blokkades in een kader te plaatsen.

levensei

Levensei voor Energetisch Therapeut

Het levensei is de tweede creatie van de geest in de stof. Het ei refereert naar 8 identieke cellen. Ons karakter en wie wij zijn ligt opgeslagen in deze bouwsteen van onze energetische blauwdruk. Het betreft een enorme groeifase van het levenszaad naar het levensei.

Levenzaad 2D

Levenszaad voor Energetisch Therapeut

In het platte vlak vormt het een zesvoudige bloem. De 7de dag is de rustdag. Dit refereert naar de diepe innerlijke rust zodra de aspirant in deze vortex valt door met een hoek van 90 graden zich zelf te offeren en in vrije val zich in de microkosmos van het hart bevindt. Zie www.yogahaarlem.nl voor meditatieles.

Drie-dimensioneel vorm het een vortex in de vorm van een donut om ons fysieke hart. De onderstaande figuur geeft dit voortreffelijk weer. Ook hier is weer sprake van een donut in een donut net zoals we zagen bij de dubbele pyramide in de dubbele pyramide.

Levensgeest dubbele Octahedron

Levensgeest voor Energetisch Therapeut

Volgens de Egyptenaren is de Octahaeder een projectie van de heilige geest en de piramiden zijn hiervan de aardse materialisatie. Onder de grond bevindt zich nog een omgekeerde piramide. Hiernaast zie je de dubbele piramide ademen hetgeen 1 op 1 verbonden is met onze hartspier.

energetische blauwdruk

Energetische blauwdruk voor Energetisch Therapeut

De onderstaande geometrische lego bouwstenen zijn de bouwstenen van onze levensenergie. Ze vormen een blauwdruk:

De Levensgeest
Het Levenszaad
Het Levensei
De levensboom
De Levensbloem
Het Levensfruit
Deze patronen zijn van natura in perfecte harmonie en passen als lego bouwstenen op elkaar.

Over Jyotisha als energetisch therapeut

Energetisch Therapeut Jyotisha
energetisch therapeut haarlem

Energetisch therapeut en energetische therapie zijn benamingen waar niet iedereen direct aan denkt. Het zijn namen welke opleidingsinstituten bedacht hebben om een beroep aan te duiden welke al heel lang bestaat.

Leuk dat u meer wilt weten over mij als persoon.

Beoefen het beroep van Energetisch Therapeut al meer dan 25 jaar.Voorheen had het beroep andere benamingen. Natuurgeneeskundige met een paranormale therapie specialisatie, paranormaal genezer of genezend medium. Patiënten Evaluaties op Facebook.

In 1995 heb ik een opleiding van 2 jaar afgerond bij de N.F.P.N. De Nederlandse Federatie voor Paranormale Genezers.

In 2014 heb ik de H.B.O opleiding Natuurgeneeskunde met paranormaal therapie als specialisatie aan het Johan Borgman College (HJBC) te Utrecht afgerond. Op basis van dit laatste diploma en het aangesloten zijn bij een beroepsvereniging vergoeden de verzekeraars sinds dien mijn consulten.

Qua spiritualiteit heb ik bijna alle scholen en religies in min of mindere mate bestudeerd. De essentie ontvouwt zich allemaal vanuit de Levensbloem.

levensbloem gouden bol

Wilt u meer lezen over het energetisch lichaam kijk dan eerst in het menu bij Onze Energievelden. Ook geeft de Wiki pagina Energetisch Lichaam een mooi overzicht.

Ben na vele jaren en in verschillende rollen in het bedrijfsleven – binnen de Informatie Technologie sector – uiteindelijk het beroep van Energetisch Therapeut full-time gaan uitoefenen. Waarde toevoegen aan andere mensen hun leven. Mijn natuurtalent inzetten, waardoor het bijna helemaal vanzelf gaat.

En nederig blijven terwijl de wonderen links en rechts zich voor mijn ogen zich ontvouwen. Alleen als het via de hogere orde de bedoeling is vinden er transformaties in patiënten hun leven plaats. Ook bepaalt een hogere kracht of de oorzaak van een trauma via helderziende waarneming wordt getoond. Ben slechts een tussenschakel of medium.

Op twitter schrijf en publiceer ik innerlijke rust quotes, waarvan de meest geretweeete Twitter tweets in video’s op Youtube terecht komen. Deze video hebben inmiddels duizenden likes. Inner Peace.

Voor informatie omtrent het leren mediteren heb ik een 7 jarige beroepsopleiding in 2015 afgerond. De klassieke Raja-Yoga wordt overgedragen. Hierin staat meditatie centraal zonder de overige 7 disciplines niet te onderschatten!

 

Mijn Mandalas

Laatste Nieuws

Energetisch Therapeut Haarlem

Op deze pagina treft u een samenvatting aan van de laatst geplaatste nieuws berichten aangaande mijn praktijk voor energetische therapie.

 • Onzekerheid Energetische Therapie

  ONZEKERHEID ENERGETISCHE THERAPIE onzekerheid energetische therapie uit zich in een grote EEN SERIE AAN VRAGEN . Strijd tussen de zielspijn in het hart – ons gevoelscentrum – en het… Lees verder

 • Energetische therapie resultaat

  Energetische Therapie en GEWENSTE RESULTATEN IN PERSPECTIEF. Een sterk verlangen naar een ander leven. En heel snel. Kunt u dat even fixen? Iedere persoon zijn of haar ziel heeft 1 groot hoofd thema… Lees verder

 • Pijn is oude pijn en niet van nu?

  PIJN IS OUDE PIJN. TIJD BESTAAT NIET. Pijn en tijd …. Wat hebben we aan deze wijsheid? Wat wordt hiermee bedoeld? Gedrag uit het onderbewuste in het NU is gebaseerd op oude: 1) traumatische… Lees verder

Een steeds bredere groep van de bevolking heeft behoefte aan een evenwichtiger leven te midden van de hectische directe omgeving. Hiertoe zoekt men niet langer alleen de ontspanning in bijvoorbeeld sport en hobby’s maar wil men door innerlijke verdieping meer te weten te komen over zichzelf in relatie tot de directe omgeving. Veel mensen zijn op zoek naar praktische, eenvoudige technieken die snel en effectief werken op hun fysieke en geestelijke ontspanning en gezondheid.

De Egyptenaren, Maya’s , Inca’s, Indianen en Yogi’s hadden duizenden jaren geleden een veel rijker gevoelsleven en stonden veel beter in contact met zowel de aarde als de kosmos. Met de kennis uit de Oudheid kunt u uw voordeel doen op weg naar een kwalitatief beter en rijker gevoelsleven. Hierdoor wordt u naast een betere gezondheid tevens succesvol in studie, werk en relaties.

Oude Vedische geschriften beschrijven 7 fasen van ziek worden. Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij steeds zieker worden.

 • Innerlijke strijd
 • Machteloosheid
 • Wanhoop
 • Nervositeit
 • Slechte ademhaling
 • Veelvuldig zuchten
 • Ziek zijn

Van belang is dat in deze zienswijze ziekten niet bestaan, zieke mensen wel. Hiermee wordt bedoeld dat een ziekte, zoals wij die kennen eigenlijk een ziektebeeld is, welke is vastgesteld door de diagnose van een bevoegd arts. Hierbij wordt gekeken naar symptomen en worden steeds geavanceerdere test en meetapparatuur ingezet. De oorzaak van het ziektebeeld is uiteindelijk innerlijke strijd, welke naar mate de innerlijke strijd groter is zich uit in een grotere mate van machteloosheid, wanhoop, nervositeit, slechte ademhaling, veelvuldig zuchten en ziek zijn.

De kans op genezing hangt voor een groot deel van u af.  Bent u boos op het feit dat het u is overkomen en stuurt u geen liefde naar het ziek geraakte orgaan en de cellen dan blijft er een verkramping aanwezig. Dit kan de genezing in de weg staan. Dit geldt ook voor vragen omtrent de zingeving van het leven. Iemand die die vraag stelt leeft niet intens.  In feite is een een afstand met iets, een onzichtbare kracht of als u het God wilt noemen kan dat ook. Juist deze verbinding met uw organen, cellen en deze alles doordringende liefdevolle scheppende kracht is nodig voor herstel van de harmonie.

U heeft dus zelf een zeer kracht zelf-genezend vermogen die u kunt activeren met dankbaarheid, harts-verbinding, orgaan-verbinding en cel-verbinding. Dit is de verbinding met de “goddelijke blauwdruk”. Vandaar dat een impressie hiervan op de home pagina staat.

De belangstelling voor deze vorm van spiritualiteit is tot nu toe slechts voor een kleine groep geweest. Naar mate het bewustzijn op aarde groeit, zal de belangstelling voor deze oude kennis van de Egyptenaren, Tibetanen, Maya’s, Hindoes en Soefies sterk toenemen.

Mijn rol is uw genezingsproces een duw te geven en hiermee uw immuun-systeem extra kracht bij te zetten. Garanties kunnen er i.v.m. uw specifieke situatie niet worden gegeven. Immers is dit van vele factoren afhankelijk inclusief de hierboven gemelde rol van u zelf.

 

zandmandala

In vele religies kan met informatie terugvinden over de heilige geometrie welke onze energetische blauwdruk beschrijft. Hiernaast treft u een zandmandala aan welke Boeddhistische monikken maken vanuit een meditatieve toestand. Het is ongekend hoe mooi deze kunstvorm is. Achter de symboliek zit een diepe betekenis verscholen.

Patient

U heeft waarschijnlijk een ziektebeeld. Ga er vanuit dat u niet de ziekte heeft. U heeft de symptomen van de ziekte en daarbij een diagnose gekregen. De wereld om u heen en in uw lichaam verandert evenwel elke seconde. Nadat u begon met het openen van deze website en het lezen van de informatie zijn er mogelijk al weer duizenden cellen in uw lichaam verandert. U bent dus al niet meer wie u was. Het mentaal fixeren dat u een ziekte heeft is geen goed plan.

Therapeut

De therapeut zal tijdens het intake gesprek voelen en nagaan of u geholpen mag en kan worden. Bij het aangaan van de behandeling is hierbij ook een bepaalde toewijding van de patient nodig. Ook een bepaalde realiteitszin. Het is niet mogelijk om voor een patiënt met een “zwaar profiel” in een drietal sessies de tanker welke al jaren vaart opeens een bocht van 90 graden te laten maken. Wordt de oorzaak aangepakt dan kan het nog steeds maanden duren voordat de verandering verankert is.

Bescherming

Elke patient heeft een sterke bescherming bij zich. Ga maar na hoevaak u in uw leven door “toeval” bent geholpen? U krijgt precies die hoeveelheid en die kwaliteit van energie welke u aankan. U kunt heftige emotionele reacties krijgen na afloop van een behandeling. U kunt intense fysieke pijn krijgen na een behandeling.  Maar weet dat het goed is zoals het is.

Net al een paraplu u beschermt voor de regen wordt ook u beschermt door uw voorouders en door een alles doordringende overal aanwezige en ogenschijnlijke onzichtbare magische kracht. Dankbaarheid voor deze magie staat  in de godsdiensten bekent als het tellen van uw zegeningen.

Ster

Elke patient is een ster van licht. Deze heeft u om u heen in uw aura. Of de ster schijnt hangt af van uw eigenwaarde en de energielekken als gevolg van nare ervaringen. Doordat er energie weglekt, heeft u onvoldoende energie om te stralen en komt u niet in de flow.

Energie welke nagenoeg stilstaat doet u spontaan lachen de hele dag. Energie in uw systeem door niet verwerkte nare ervaringen uit het verleden maakt u angstig en bedroeft.

Weet dat u een ster bent en blijft. Het maakt niet uit hoeveel u heeft meegemaakt. Het enige van belang is er naar toe te gaan. Dit is een keerpunt in uw leven en de basis stap voor persoonlijke groei: het omarmen van verdriet.

Locatie

De keuze van incarnatie in dit land, bij deze ouders,  bij deze broers of zussen is een zeer intelligente keuze geweest. Het symbool hierboven staat voor Geolocatie op de kaarten van Google Maps. Het is nog niet bij iedereen bekent.

De meeste patienten weten niet welk plan en super intelligentie achter de ontvouwing van hun leven staat. De keuze is gemaakt om uw ziel een enorme groeikans te geven. Alles heeft zin gehad en is met elkaar verweven.

Al met al heeft deze acceptatie van een plan achter uw leven een zeer diep rustgevend aspect. Bovendien maakt het de weg vrij om naar uw hele leven van conceptie tot aan nu toe te kijken.

Verbinding

We zijn tegenwoordig met mobiele telefoons en internet verbonden. Maar hoe zit dat met hartsverbindigen? Of metzielsverbindingen? Het mooie is dat internet veel mensen met dezelfde interessegebieden bij elkaar brengt. De hele wereld is kleiner geworden door de netwerk technologie.

Door de technologische vooruitgang gebruiken mensen minder hun spirituele vermogens. Eigenlijk hebben we de technologie niet nodig. We kunnen nog zoveel meer zodra iedereen zich bewust is en getraind is om via de blauwdruk te communiceren.

Deze tijd gaat komen doordat we massaal gaan ontwaken. Dit is een proces tot 2030.

Tip 1

Wees lief voor dat deel van uw lichaam welke ziek is.

Stuur er liefde en licht naar toe. Masseer het gedeelte als dat kan.

Tip 2

Ga naar 1 complementaire therapeut tegelijk waar u zowel vertrouwen als een klik mee heeft. Het herstellen van harmonie is een gezamenlijke inspanning.

Tip 3

Vertrouw op een magische kracht welke al uw hele leven gedurende elke 7 jaar alle cellen in uw lichaam vervangt.

Tip 4

Weet dat Energetische Therapie al duizenden jaren oud is en zijn kracht door de eeuwen heen al lang heeft bewezen.

Tip 5

Weet dat u met Energetische Therapie op een natuurlijke wijze naar de oorzaak gaat om harmonie te herstellen.

Tip 6

Ga altijd eerst naar een regulier arts voor de diagnose.

Regulier en complementair kan bij elk regulier behandelplan samen gaan.

Tarieven en Vergoedingen

Voor de tarieven en vergoedingen van de energetische behandelingen zijn er mogelijk 3 situaties op u van toepassing:

1) U bent aanvullend verzekerd.

aanvullend verzekerdHet tarief bedraagt 80 Euro voor een planningsduur van 45 minuten. Dit is opgebouwd uit 10 minuten bijpraten, daarna een behandeling van 25 minuten en daarna circa 10 minuten uitliggen.Bent u aanvullend verzekerd? Lees dan in de tabel onderaan deze pagina hoeveel u achteraf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u in mindering brengen op het tarief. Bovendien zijn de vergoedingen van Energetische Therapie door uw zorgverzekeraar niet van invloed op uw eigen risico en eigen bijdrage!!!!

 

 

2) U bent niet aanvullend verzekerd; U heeft geen eigen bedrijf.

consult zelf betalen

Het tarief bedraagt 80 Euro voor een planningsduur van 45 minuten. Dit is opgebouwd uit 10 minuten bijpraten, daarna een behandeling van 25 minuten en daarna circa 10 minuten uitliggen.

3) U bent niet aanvullend  verzekerd; U heeft wel een eigen bedrijf.

eigen bedrijf

 

Het tarief bedraagt 80 Euro exclusief BTW voor een planningsduur van 45 minuten. Dit is opgebouwd uit 10 minuten bijpraten, daarna een behandeling 25 minuten en daarna nog uitliggen circa 10 minuten. Dit tarief is alleen van toepassing op die patiënten welke geen aanvullende verzekering hebben en wel een eigen bedrijf met KvK en BTW nummer hebben.

 

U kunt de factuur opvoeren in uw boekhouding en de BTW terugvorderen. Wil u verzoeken deze bedrijfsgegevens ook mee te nemen tijdens het intake gesprek.

Afstand Behandeling:

Privé 80 Euro en zakelijk 100 Euro inclusief BTW. Diagnose reguliere arts blijft vereist evenals voorafgaand aan de intake voor een behandeling in mijn praktijk.

Regels omtrent afspraken:

Elke verandering in afspraken dient ten minste 24 uur van te voren worden gemeld. Bij het zonder bericht niet verschijnen op een afspraak brengen we de geplande behandelsessie voor 50% in rekening.

Stappenplan alvorens u afspraak maakt voor intake gesprek

 1. Aanvullend verzekerden dienen altijd ZELF te informeren over de afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.
 2. Voor de UVIT zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA en Trias welke met de “Zorggids” werken, worden mijn consulten per 1-1-2015 vergoed. Sta vermeld in de “Zorgids” onder praktijknaam “Oneness Management” in combinatie met postcode 2011 NC. Voor de verduidelijking zijn alle UVIT zorg-pakketten voorzien van een * in het onderstaande overzicht.
 3. Mijn AGB Code als zorgverlener is 90058879 en de AGB code van mijn praktijk is 90058880. Beiden codes s.v.p. vermelden indien u telefonisch navraag doet bij de overige zorgverzekeraars. Deze 2 codes zijn meestal afdoende. Enkele verzekeraars vragen ook nog naar de licentie van de beroepsvereniging. Deze is “VVET” met licentienummer 14013. Ook is er sprake van een specifieke complementaire zorgverlening. Een voor de zorgverzekeraars bekende “Prestatie Code”: 24401. Dit staat voor Natuurgeneeskundig Consult. In een enkel geval kan er gevraagd worden naar de RBCZ licentiecide. Deze is 206062T. Met deze vijf codes kunt u adequaat te woord worden gestaan bij de klanten service van uw zorgverzekeraar. Deze 5 codes staan naast de praktijknaam Oneness Management ook op mijn facturen.
 4. Wij attenteren u erop dat u zelf de consulten dient voor te schieten en pas achteraf een (deel) vergoeding van uw verzekeraar krijgt teruggestort op uw bankrekening.
 5. Ook adviseren wij verzekerden altijd navraag te doen naar het nog beschikbare budget voor het desbetreffende jaar. Bent u goed aanvullend verzekerd maar is het budget op dan krijgt u voor dit jaar uiteraard geen vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars energetische therapie

Laatst bijgewerkt: december 2016

In het onderstaande overzicht zijn de verzekeraars opgenomen, die mijn behandelingen vergoeden. Ook worden de verschillende pakketten van elke verzekeraars weergegeven welke u heeft kunnen kiezen.

 1. Vergoedingen gelden uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen.
 2. Vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico!!!!!
 3. Aan de vermeldingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Volg altijd het stappenplan, zoals hierboven is vermeld.

Aevitae

Aevitae wordt in veel gevallen vergoed. Aevitae heeft heel veel pakketten in beheer. Zowel in eigen beheer als het beheer van collectieve verzekeringen van Avero-Achmea, ASR en VGZ. De voorwaarden zijn per pakket verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met Aevitae.

AGIS

50+ actief: max € 400,- per jaar, max € 40,- per dag

Comfort: max € 500,- per jaar, max € 40,- per dag

Comfort plus: max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag

Compleet: max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

Gezinnen : max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

Anderzorg **

Extra: 80% per consult, max € 400,- per jaar

Jong: 80% per consult, max € 200,- per jaar

Avero / Achmea

Beter voor nu: max 20 consulten per jaar, max € 40,- per dag

Excellent: max 20 consulten per jaar, max € 40,- per dag

Extra: max € 640,- per jaar, max € 40,- per dag

Juist voor jou: max € 250,- per jaar, max € 40,- per dag

Royaal: max 16 consulten per jaar, max € 40,- per dag

Start: max € 440,- per jaar, max € 40,- per dag

Azivo

AV Top: 80% per consult, max € 450,- per jaar

AV Top extra: 80% per consult, max € 600,- per jaar

Besured *

Besured: 80% per consult, max € 200,- per jaar en max. 1 uur per dag

C4me (avero / achmea)

C4me ++: max € 250,- per jaar, max € 40,- per dag

C4me +++: max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

CZ

50+ : max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

Basis: max € 250,- per jaar, max € 30,- per dag

Gezin: max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

Jongeren: max € 200,- per jaar, max € 30,- per dag

Plus: max € 450,- per jaar, max € 40,- per dag

Top: max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag

CZ direct

Direct Budget: max € 100,- per jaar, max € 25,- per dag

Direct Basic: max € 200,- per jaar, max € 25,- per dag

Direct Extra: max € 300,- per jaar, max € 25,- per dag

CZ politie

Jongeren PZP: max € 200,- per jaar, max € 30,- per dag

Basis PZP: max € 225,- per jaar, max € 25,- per dag

Plus PZP: max € 425,- per jaar, max € 25,- per dag

Top PZP: max € 600,- per jaar, max € 40,- per dag

De Friesland

AV Standaard: max € 250,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Extra: max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Optimaal: max € 750,- per jaar, max € 45,- per dag

De Goudse *

Basis: max € 300,- per jaar, max € 50,- per dag

Uitgebreid: max € 400,- per jaar, max € 50,- per dag

Totaal: 100% per consult, max € 500,- per jaar

Top: 100% per consult, max € 600,- per jaar

Delta Lloyd

Comfort:max € 1000,- per jaar, max € 50,- per dag

Compleet: max €   500,- per jaar, max € 50,- per dag

Extra: max €   250,- per jaar, max € 50,- per dag

Top: max € 1500,- per jaar, max € 50,- per dag

Zilver: max €   200,- per jaar, max € 25,- per dag

FBTO

AV: max € 500,- per jaar, max € 35,- per dag

Goed Opgeleid

Is overgenomen door Aevitae

IAK *

IAK wordt in veel gevallen vergoed. IAK heeft heel veel pakketten in beheer. Zowel in eigen beheer als het beheer van collectieve verzekeringen van Avero-Achmea, ASR en VGZ. De voorwaarden zijn per pakket verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met IAK.

IK-zorg (avero / achmea)

Beter: max € 250,- per jaar, max € 35,- per dag

IZA *

Classic: max € 290,- per jaar, max € 29,- per dag

Perfect: max € 340,- per jaar, max € 29,- per dag

IZA Cura *

IZA Cura wordt in veel gevallen vergoed. Veel gemeenten zijn hierbij aangesloten.  De voorwaarden zijn per gemeente verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met IZA Cura.

IZZ *

Extra I: 100% per consult, max € 200,- per jaar

Extra II: 100% per consult, max € 200,- per jaar

Extra III: 100% per consult, max € 500,- per jaar

Kiemer

AV Beter: max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag

AV Best: max € 500,- per jaar, max € 35,- per dag

Menzis * *

Jongeren Verzorgd: 80% per consult, max € 200,- per jaar

Extra Verzorgd 2: 80% per consult, max € 400,- per jaar

Extra Verzorgd 3: 80% per consult, max € 600,- per jaar

National Academic *

AV 1: 80% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 200,-
per jaar

AV 2: 100% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 500,-
per jaar

AV 3: 100% per consult (max € 50,- per dag) tot € 500,- per jaar daarna 70% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 750,- per jaar

Nedasco*

Nedasco wordt in veel gevallen vergoed. Nedasco heeft heel veel pakketten in beheer. Zowel in eigen beheer als het beheer van collectieve verzekeringen van Avero-Achmea, De Amersfoortse en VGZ. De voorwaarden zijn per pakket verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met Nedasco.

OHRA

Aanvullend: max €   250,- per jaar, max € 45,- per dag

Extra aanvullend: max €   500,- per jaar, max € 45,- per dag

Uitgebreid: max €   750,- per jaar, max € 45,- per dag

Uitgebreid vitaal: max €   250,- per jaar, max € 45,- per dag

Uitgebreid vitaal: max € 1000,- per jaar, max € 45,- per dag

Extra uitgebreid: max € 1000,- per jaar, max € 45,- per dag

Compleet: max € 1500,- per jaar, max € 45,- per dag

Zelfverzekerd Compact: max €   250,- per jaar, max € 45,- per dag

ONVZ

Optifit: max € 250,- per jaar, max € 65,- per dag

Topfit: max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag

OZF

AV Compact: max € 200,- per jaar, max € 40,- per dag

AV Royaal: max € 500,- per jaar, max € 50,- per dag

PMA * *

Jongeren Verzorgd: 80% per consult, max € 200,- per jaar

Extra Verzorgd 2: 80% per consult, max € 400,- per jaar

Extra Verzorgd 3: 80% per consult, max € 600,- per jaar

PNO

Be Young: max € 100,- per jaar

Budget: max € 250,- per jaar (indien ingeruild voor keuzevoordeel vervalt deze vergoeding)

Extra: max € 350,- per jaar

compleet: max € 600,- per jaar

Promovendum *

AV Primair: 80% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 100,-
per jaar

AV Royaal: 80% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 200,-
per jaar

AV Studentenzorgverzekering: 80% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 200,-
per jaar

AV Optimaal: 100% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 500,-
per jaar

AV Excellent: 100% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 500,- per jaar daarna 70% per consult (max € 30,- per dag) tot totaal max € 750,- per jaar

Studenten Goed Verzekerd

Extra aanvullend student ster 1: max €   480,- per jaar, max € 40,- per dag

Extra uitgebreide AV: max €   690,- per jaar, max € 40,- per dag

Standaard AV: max €   890,- per jaar, max € 40,- per dag

Uitgebreide AV: max € 1090,- per jaar, max € 40,- per dag

* na bereiken maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering krijgt men:

▪ € 40,- per dag tot € 480,- incl. geneesmiddelen voor verzekerden met Aanvullend 1 ster

▪ € 40,- per dag tot € 240,- incl. geneesmiddelen voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren

 Take care now

Take 2: max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag

Take 3: max € 500,- per jaar, max € 40,- per dag

Turien & Co

Turien&Co wordt in veel gevallen vergoed. Turien&Co heeft heel veel pakketten in beheer. Zowel in eigen beheer als het beheer van collectieve verzekeringen van Avero-Achmea en VGZ. De voorwaarden zijn per pakket verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met Turien & Co.

UMC *

Extra Zorg 1:max € 300,- per jaar

Extra Zorg 2: max € 300,- per jaar

Extra Zorg 3: max € 500,- per jaar

Extra Zorg 4: max € 750,- per jaar

United Consumers (VGZ) *

Jong pakket: max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag

Gezin pakket:max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

Vitaal pakket: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Goed: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Beter: max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Best: max € 800,- per jaar, max € 45,- per dag

Fit & Vrij pakket: onderdeel zorgtegoed, maximaal € 45,- per dag

Univé *

Totaalpakket Jong: max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag

Totaalpakket Gezin: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

Totaalpakket Vitaal: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

Extra Zorg Goed: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

Extra Zorg Beter: max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag

Extra Zorg Best: max € 800,- per jaar, max € 45,- per dag

Pakket Fit & Vrij: onderdeel zorgtegoed, maximaal € 45,- per dag

Univé ZEKUR*

Extra ZEKUR zorg (incl. tandarts): max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag

Vegapolis

Vegapolis wordt in veel gevallen vergoed. Het betreft een collectieve verzekering met verschillende soorten aanvullende verzekeringen van Turien&Co Avero-Achmea en Delta Lloyd. De voorwaarden zijn per pakket verschillend. Voor de juiste vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met Vegapolis.

VGZ *

Jong pakket: max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag

Gezin pakket: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

Vitaal pakket:max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Goed: max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Beter: max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag

AV Best: max € 800,- per jaar, max € 45,- per dag

Fit & Vrij pakket: onderdeel zorgtegoed, maximaal € 45,- per dag

VGZ via ING*

Was Plus

Goed: max € 300,- per jaar,  max € 45,- per dag

Beter: max € 500,- per jaar,  max € 45,- per dag

Best: max € 800,- per jaar,  max € 45,- per dag

VVAA

Optimaal: max € 250,- per jaar, max € 65,- per dag

Top: max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag

Excellent: max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag

YouCare

Vervallen is Zilveren Kruis Achmea geworden.

Ziezo

Aanvullend 2: max € 250,- per jaar, max € 40,- per dag

Zilveren Kruis Achmea

Beter af plus 2 sterren: max € 450,- per jaar, max € 40,- per dag

Beter af plus 3 sterren: max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag

Beter af plus 4 sterren: max € 850,- per jaar, max € 40,- per dag

Zilveren Kruis Achmea ISO/LSVB

Is Studenten Goed Verzekerd geworden.

Zorgzaam (Univé) *

Ster 1: max 10 behandelingen, max € 18,50 per dag

Ster 2: max 20 behandelingen, max € 18,50 per dag

Ster 3: max 20 behandelingen, max € 25,00 per dag

Ster 4: max 20 behandelingen, max € 35,00 per dag

Ster 5: max 20 behandelingen, max € 35,00 per dag

Neem contact op

Contact Gegevens

 • Mobiel: 0634198088

Energetisch Therapeut Jyo

Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken. Ook kunt u via het contact formulier een vraag stellen. Laat dan s.v.p. eveneens uw telefoon nummer achter. Wij nemen dan op een geschikt moment binnen enkele dagen contact met u op.Energetisch Therapeut

Wees bewust dat een steeds grotere groep van de bevolking voor een complementaire behandeling kiest.
Wees bewust dat een steeds grotere groep niet langer medicijnen wenst te slikken om symptomen te onderdrukken.
Wees bewust dat een steeds grotere groep op onze planeet vanuit het hart gaat leven.

 

 

Contact Formulier

Contact FormulierVoornaam

Achternaam
Vermeldt bij uw vraag ook uw telefoon nummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen!


Sending